Sem categoria

Exemple de protectie a mediului

Vizită la stația de monitorizare a factorilor meteo de la Stâna de Vale. Organele de stat Care, potrivit Legii, efectueaza controlul nivelului de zgomot produs de mijloacele de transport, dispozitif si instalatii de lisse fel vor autoriza functionarea acestora numai daca Sint intrunite conditiile tehnice de protectie impotriva zgomotului. Această politică prevede un ensemble de măsuri Clare care ne permis îmbunătățirea performanței de Mediu și reducerea la minimum a amprentei ecologice. Servicii de Mediu Holcim (Roumanie) SA ofera servicii de Mediu generatorilor de deseuri prin co-procesarea acestora, drept Combustibili si MATERII prime alternative in procesul de Fabricare a cimentului. Comitetele Executive ALE consiliilor populare, prin organele Milei, pot interzice temporai sau permanent accesul tuturor autovehiculelor sau numai a unor catégorii de autovehicule in anumite zone aglomerate, de locuit sau destinate odihnei si agrementului . Presa, radioul si Televiziunea vor asigura informarea Larga a publicului cu privire la fenomenele de poluare a lumii inconjurator si la masurile necesare pentru inlaturarea Lor, contribuind la crearea unui puternic curent de opinie si desfasurind o activitate sustinuta Educativa en acest domeniu. Organizatiile de stat, cooperatiste si Celelalte Organizatii obstesti precum si persoanele fizice, Sint Obligate, in Sfera Lor de activitate sa IA masuri pentru reducerea Sub limitele admisibile a intensitatii zgomotului produs de instalatiile si utilajele Industriale si de Constructii, mijloacele de transport si la lisse Alte surSe producatoare de zgomot continuu sau intermitent. Vizită la Experimentele cu asolamente x lucrările solului, irigaţii și parcelele de Control al scurgerilor de la SCDA Oradea. Mediul inconjurator, in intelesul prezentei legi, este constituit DIN totalitatea factorilor naturali si a celor creati prin activitati umane Care, in strinsa interactiune, influenteaza Echilibrul Ecologic, Determina conditiile de viata pentru OM, de dezvoltare a Societatii. Aflați mai multe despre Modul în Care instituțiile europene înregistrate în cadrul EMAS colaborează în vederea reducerii amprentei ecologice. Micsorarea spatiilor verzi, precum si taierea arborilor sau a pomilor aflati in cuprinsul spatiilor verzi sau in Celelalte LocURI prevazute in alin. Sint interzise aruncarea, évacuaire, imprastierea sau injectarea de reziduuri solide, lichide ori gazoase, a substantelor radioactive, rezultate DIN activitatile Economico-sociale, Al voiture continut si concentratii de poluanti pot Duce la poluarea zacamintelor de APE minerale, un lacurilor terapeutice si a acumularilor de namol terapeutic, facindu-le improprii folosintelor STABILITE de organele de specialitate.

Ministerul educatiei si invatamintului IA masuri ca prin programele analitice ALE invatamintului de toate gradele sa se asigure predarea, dans mod corespunzator, de cunostinte referitoare la prevenirea si Combaterea poluarii lumii inconjurator, precum si la ocrotirea Naturii. Conducerile ministerelor si celorlalte organe centrale ALE administratiei de stat, cooperatiste si celorlalte Organizatii obstesti, conducerile organizatiilor socialiste, precum si comitetele Executive ALE consiliilor populare, care au in subordine UNITATI ce desfasoara activitati Economico-sociale, raspund direct de respecttarea prevederilor LEGALE privind conservarea, folosirea rationala si regenerarea resurselor Naturale, de gasirea Cailor pentru readucerea in circuitul Economic a deseurilor si reziduurilor valorificabile, de echiparea unitatilor cu instalatii pentru retinerea si neutralizarea poluantilor precum si de asigurarea respecttarii celorlalte dispozitii LEGALE privind Protectia lumii inconjurator. Folosirea pesticidelor si a Altor substante CHIMICE nocive in procesele de productie DIN Agricultura si Silvicultura se face Sub supravegherea organelor de specialitate, cu respectarea intocmai a indicatiilor acestora.


About© 2015 Avec Hannah   |   Design by Brandimage+